Bài viết

Chuồng nuôi thỏ thịt

Chuồng nuôi thỏ thịt là các mẫu lồng dùng để nuôi loại thỏ từ lúc cai sữa mẹ (0,5 kg – 0.8 kg) đến lúc xuất bán thịt ( 2kg -2.5kg). Với kinh nghiệm 5 năm trong sản xuất lồng thỏ công nghiệp,…